Raksti par: Iestatījumi

Grāmatvedības kārtošanas principi VIS un DIS

Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību! Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļo visus uzņēmuma saimnieciskos darījumus, kā arī katru faktu vai notikumu, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.

Grāmatvedības reģistrus kārto Vienkāršā ieraksta sistēmā un Divkāršā ieraksta sistēmā.

Jūsu grāmatvedības reģistru kārtošana ir atkarīga no tā, cik ir liels apgrozījums (ieņēmumi) par iepriekšējo pārskata periodu.

Vienkāršā ieraksta sistēma (VIS)Kad nauda ir saņemta, Mēs to uzskaitīsim kā ienākumu šajā periodā.
Skaidras naudas izlietojumu Mēs aprēķinam kā izdevumus tajā periodā, kurā nauda tiek izlietota.

Kad ir jāveic Divkāršā ieraksta sistēma (DIS)Ja apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārsniedz 300 000 euro

Tajā gadā, kurā ieņēmumi ir sasnieguši 300 000 eiro robežu, Jūs saglabājat iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāja statusu un līdz gada beigām turpinat grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā.

Pāreja no VIS uz DIS parasti jāveic no jaunā grāmatvedības perioda sākuma, tas ir, no nākamā grāmatvedības gada 1. janvāra. Šī pieeja nodrošina skaidru un viendabīgu finanšu datu uzskaiti visā grāmatvedības periodā. Pāreju grāmatvedības sistēmās neiesaka veikt grāmatvedības gada vidū, lai izvairītos no sarežģījumiem ar finanšu datu salīdzināmību un precizitāti.

Divkāršā ieraksta sistēma (DIS)Ieņēmumi ir aprēķināti par periodu, kurā tiek veikta pārdošana, t.i., kad tiek izrakstīts rēķins.
Mēs aprēķinam izmaksas attiecīgajā periodā, kad ir notikusi pakalpojumu vai materiālu iegāde, t.i., saņemts piegādātāja rēķins.

Atjaunināts: 22/12/2023

Šis raksts jums palīdzēja?

Kopīgojiet savas atsauksmes

Atcelt

Paldies!